pl | en

Budujemy bezpieczne środowisko

Dołącz do Porozumienia Deweloperów

o nas

Z początkiem 2022 grupa czterech wiodących firm deweloperskich zawiązała Porozumienie Deweloperów i Inwestorów Zastępczych na rzecz promocji, wzajemnego wsparcia i współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa. Jako gospodarze naszych projektów, chcemy świadomie i odpowiedzialnie podchodzić do najważniejszej kwestii, jaką jest zdrowie i życie ludzi pracujących na budowach, a także bezpieczeństwo osób korzystających z gotowych obiektów. Jesteśmy otwarci dla wszystkich deweloperów i firm pełniących rolę Inwestorów Zastępczych na polskim rynku nieruchomości, którzy są gotowi podjąć dyskusję na temat przyszłości branży pod kątem aktywnego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

cel i wartości

Celem Porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy jego członkami. Jako liderzy rynku mamy realny wpływ na jego rozwój, dlatego naszym zamiarem jest budowanie świadomości na temat nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym założeniem Porozumienia jest przekonanie, że wszystkie wypadki i choroby można wyeliminować poprzez:

standardy
standardy

Porozumienie Deweloperów i Inwestorów Zastępczych jest inicjatywą firm, dla których szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest ważnym i nieodłącznym elementem strategii biznesowej.
Najlepsze praktyki zarządzania ryzykami i szansami, a także zachowanie pełnej zgodności z wymogami prawa są podstawą naszego działania. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów aby stworzyć miejsca pracy wolne od urazów oraz incydentów środowiskowych.

aktualności
Q&A
1. Kto może dołączyć do Porozumienia?
Do porozumienia może dołączyć Deweloper lub Inwestor Zastępczy.
2. Czy są jakieś specjalne wymogi, aby zostać członkiem Porozumienia?
Nie ma dodatkowych wymogów (oprócz pkt. 1) aby zostać członkiem.
3. Czy jest jakaś opłata członkowska?
Na obecnym etapie rozwoju Porozumienia - opłata członkowska nie występuje.
4. Czy są jakieś koszty związane z członkostwem?
Mogą pojawić się koszty operacyjne, o których poniesieniu każdorazowo decydują wszyscy członkowie Porozumienia.
5. Jak często spotykają się członkowie Porozumienia?
Średnio spotkania odbywają się raz na miesiąc w formie stacjonarnej lub online.
6. Kto bierze udział w spotkaniach Porozumienia?
W spotkaniach biorą udział przedstawiciele służby BHP członka Porozumienia.
dokumenty do pobrania
kontakt
developers' alliance for sustainbility
e-mail: kontakt@developersalliance.pl
Arkadiusz Kielasiak - tel. +48 512 511 121
Łukasz Zagajewski - tel. +48 797 019 641
Łukasz Bartnicki - +48 885 982 154
Andrzej Czenczek - +48 885 998 166
© CobaltBlue