Konferencja Safety in Design

11 czerwca, jako „Developers’ Alliance for Sustainability” mieliśmy przyjemność gościć na konferencji we Wrocławiu, dedykowanej architektom i projektantom. Ku naszemu zaskoczeniu, swoją obecność zaznaczyli także przedstawiciele z innych branż. Motywem przewodnim było bezpieczeństwo w projektowaniu budynków – „Safety in Design” – temat nieoczywisty, ale niezmiernie ważny w działalności firm zrzeszonych w ramach Porozumienia. Zagadnienia zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: podstawy prawne, przyjęta metodologia, rozwiązania na etapie realizacji inwestycji oraz przykłady z okresu użytkowania obiektów. Całość zwieńczyła dyskusja kuluarowa, dająca możliwość wymiany informacji, poglądów, spostrzeżeń oraz różnych punktów widzenia na omawiany temat. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie, poświęcony czas, a szczególnie za otwartość podczas mniej oficjalnego panelu dyskusyjnego. Było to pierwsze wydarzenie w pełni skupione na zagadnieniu bezpieczeństwa w projektowaniu. Patrząc na odzew - raczej nie ostatnie.
26 czerwca, 2024