Spotkanie na projekcie Stocznia w Gdańsku

11 kwietnia 2024 mieliśmy okazję spotkać się na projekcie „Stocznia” w Gdańsku, realizowanym dla firmy Echo Investment. Przedmiotem spotkania, poza oczywistą, wizytą na placu budowy, było omówienie sposobu zarządzania ryzykami od etapu projektowania, a także tegoroczny Tydzień bezpieczeństwa. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli firm zrzeszonych w ramach Porozumienia – Archicom, Echo Investment, Skanska Residential Development Poland oraz Vastint Poland,  wzięli również udział kierownicy projektu gospodarza spotkania, jak również oraz kierownik budowy i przedstawiciele służby BHP Generalnego Wykonawcy projektu.
13 kwietnia, 2024